Leggen van Stolpersteine op 23 maart gaat niet door

RIJSSEN – Het leggen van de eerste negen Stolpersteine in Rijssen gaat niet door. De plechtigheid zou plaatsvinden op maandag 23 maart, voor de woning van Elsenerstraat 72, maar is afgelast. Het bestuur van Stichting Stolpersteine-Rijssen heeft zojuist via de landelijke overheid kennisgenomen van de nieuwe maatregelen rondom het Coronavirus. “Op basis hiervan hebben wij het besluit genomen om de plechtigheid niet door te laten gaan”, aldus voorzitter Arnold te Wierik.

Infobijeenkomst 20 mei 2019

Docenten uit het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het Vmbo waren aanwezig tijdens de informatieve bijeenkomst van de stichting Stolpersteine-Rijssen, die maandag 20 mei 2019 gehouden werd in het Rijssens Museum.

Voorzitter Arnold te Wierik was blij met de komst en de interesse van de leerkrachten. “We willen met name de mensen uit het onderwijsveld graag informeren over wat we als stichting willen, wat onze doelen zijn. Niet alleen het leggen van struikelstenen voor Joodse Rijssenaren en verzetsstrijders voor wie geen persoonlijk graf is, maar ook de opgroeiende generatie doorgeven wat er gebeurd is en dat zoiets verschrikkelijks nooit meer gebeuren mag.”

De stichting wil samen met de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het Vmbo, educatieve projecten ontwikkelen die de herinnering aan de Joodse gemeenschap en deze verzetsstrijders levend houden en ook een signaal geven voor de toekomst: wat er gebeuren kan als mensen tegen elkaar worden opgezet, als er ruimte geboden wordt voor antisemitisme, racisme en uitsluiting van groepen mensen. “Dat kunnen we alleen als de scholen met ons willen samenwerken. Er zijn tijdens de bijeenkomst al ideeën geopperd en daar gaan we verder mee aan de slag. We hopen binnenkort te starten met een werkgroep educatie. Van belang is dat het verhaal verteld wordt, passend bij het niveau van de leerlingen en op een aansprekende manier. Vanuit het onderwijs weet men het beste hoe dat gedaan moet worden.”

Eveneens aanwezig waren onder andere wethouder Ben Beens, de gemeente via haar beleidsambtenaren, ViaVie Welzijn, de Slotman van der Mijl stichting en het Comité Herdenkingen.

Onthulling tijdelijk Holocaustmonument Levenslicht in Rijssen-Holten

RIJSSEN – Op 27 januari 2020 is het vijfenzeventig jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz werd bevrijd. Over heel de wereld wordt daar bij stilgestaan. Om ook stil te staan bij de Holocaustslachtoffers uit Rijssen en Holten, is het tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht te zien op twee plekken in Rijssen, in het Vokspark en op het Schild. Op zaterdag 25 januari om 16.30 uur wordt Levenslicht onthuld door burgemeester Arco Hofland in het Volkspark bij de muziekkoepel, Oosterhofweg 49. Iedereen is welkom. 

Het monument in deze gemeente maakt deel uit van een landelijk project van het Nationaal Comité 4 en 5 mei waaraan meer dan 150 Nederlandse gemeenten deelnemen. Zo staat Nederland op zondag 26, tijdens de Landelijke herdenking, en op maandag 27 januari gezamenlijk stil bij de verschrikkingen van de Holocaust. De optelsom van alle monumenten vormt één nationaal symbool waarmee Nederland, gezamenlijk, dit belangrijke deel van de oorlogsgeschiedenis herdenkt.

Het monument
Zowel in de Joodse herdenkingstraditie als in de Roma- en Sinti-cultuur zijn stenen belangrijk. Kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team hebben deze traditie als inspiratie gebruikt. Met in totaal 104.000 lichtgevende stenen – gelijk aan het aantal slachtoffers uit Nederland – staat het kunstwerk symbool voor de impact van de Holo­caust. De stenen zijn verdeeld over de verschillende gemeenten waar Joden, Roma en Sinti woonden, hun
leven leefden; soms al generaties lang. Ook uit Holten en Rijssen zijn plaatsgenoten en buren tijdens de Tweede Wereldoorlog weggerukt en vermoord.
Om de paar seconden zie je de stenen oplichten en weer uitdoven, als een ademhaling in licht. Daarmee symboliseren ze het leven dat nu in de gemeente gemist wordt.

Locaties

Vanuit de gemeente Rijssen-Holten, Scouting Rijssen en stichting Stolpersteine-Rijssen is een werkgroep gevormd die de herdenking rond het tijdelijk Holocaustmonument heeft vorm gegeven. Er is gekozen voor twee betekenisvolle locaties. Op zaterdag 25 januari 2020 om 16.30 uur wordt Levenslicht onthuld door burgemeester Arco Hofland in het Volkspark bij de muziekkoepel van het Parkgebouw Rijssen. Hier is het monument ook te zien op maandag 27 en dinsdag 28 januari. Zondag 26 januari, tijdens de landelijke Holocaustherdenking, is het monument te zien op het Schild. Met het plaatsen van Levenslicht in het Volkspark en op het Schild wordt stilgestaan bij het verschrikkelijke lot van de slachtoffers van de Holocaust uit deze gemeente  en is hun herinnering terug, zowel in het centrum van Rijssen als op een plek die in de Tweede Wereldoorlog voor hen verboden werd.

Ieder mens heeft een naam

geschreven door de Joodse dichter Zelda Mishkovsky. Voorgedragen tijdens de Holocaust-herdenking op zaterdag 25 januari.

Ieder mens heeft een naamHem gegeven door God
en hem gegeven door zijn vader en moeder.

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door zijn gestalte, door zijn glimlach
en door zijn kleding

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door de bergen en hem gegeven door zijn beperkingen.
Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door de planeten en hem gegeven door zijn buren.

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door zijn falen en hem gegeven door zijn verlangens

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door zijn vijanden en hem gegeven door hen die hem liefhebben.

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door zijn hoogtijdagen en hem gegeven door zijn bekwaamheden.

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door de jaargetijden en hem gegeven door zijn kortzichtigheid.

Ieder mens heeft een naam
Hem gegeven door de zee
en hem gegeven door zijn dood.