Het doel van de stichting is:

– Deelname aan het kunstproject Stolpersteine, zoals geïnitieerd door Gunter Demnig
– De herinnering levend houden aan de slachtoffers van nazi-terreur
– Het laten leggen van ‘Stolpersteine’ in de plaats Rijssen, gemeente Rijssen-Holten
– Het initiëren van educatieve programma’s over de Tweede Wereldoorlog
Al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Steun dit project

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

– Het leggen van Struikelstenen binnen Rijssen
– Het schrijven van educatieve programma’s
– Het doen verschijnen van publicaties, die relatie hebben met de doelstelling van de stichting
– Het doen van onderzoek naar de geschiedenis van de slachtoffers van nazi-terreur
– Het leggen van contacten met andere organisaties, die zich bezig houden met de geschiedenis en/of herdenking van de Tweede Wereldoorlog.

Steun dit project

Bestuur

Arnold te Wierik             voorzitter
Irma Goossen                 secretaris
Ben Wolterink                penningmeester
Eva de Lange
Jan Bakker
Frans Nawijn
Jenny ter Maat

Beleidsplan 2019

Herinnering aan in de oorlog omgebrachte Rijssenaren

Stichting Stolpersteine-Rijssen is opgericht op 28 maart 2019. De Stichting wil de herinnering aan de in de oorlog omgebrachte Rijssenaren levend houden. Het doel is een kleine gedenksteen aan te brengen ter nagedachtenis aan de Rijssense slachtoffers van het naziregime.

Stichting Stolpersteine-Rijssen neemt deel aan het kunstproject Stolpersteine van Günter Demnig. Deze Stolpersteine (letterlijk ‘struikelstenen’) herinneren aan vermoorde Joden. Hun namen en hun verhalen terugbrengen naar de buurt waar ze woonden en de geschiedenis van de buurt zichtbaar maken. ‘Stolpersteine’ voor elke vermoorde Joodse Rijssenaar.

Er zijn inmiddels meer dan 70.000 stenen geplaatst in Europa. In Nederland werd de eerste struikelsteen gelegd op 29 november 2007 in onze regio (Borne). Ook zijn er stenen geplaatst in o.a. Deventer, Hengelo, Enschede, Almelo en Holten. Wij vinden dat Rijssen niet kan achterblijven. Uit ons onderzoek blijkt dat het in Rijssen gaat om circa 125, bijna allemaal Joodse Rijssenaren die zijn afgevoerd naar vernietigingskampen. Wij vervolgen ons onderzoek om deze slachtoffers behalve hun naam ook een gezicht te geven en hun verhaal te vertellen. Verder willen wij ook graag stenen plaatsen voor verzetsstrijders en politieke gevangenen die geen graf hebben.

Belangrijk naast het levend houden van de herinnering is het vertellen van deze verhalen aan de jeugd. Samen met alle scholen in Rijssen willen we kijken en onderzoeken hoe wij dat gezamenlijk het beste vorm kunnen geven. Bijvoorbeeld door middel van lesbrieven of andere educatieve programma’s. De Stichting wil juist ook de huidige schoolgaande jeugd actief betrekken bij deze herinnering.

Werving geldmiddelen

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit

  • subsidies
  • schenkingen en donaties
  • legaten en erfstellingen
  • op andere wijze rechtmatig verkregen geldmiddelen.

Beheer en besteding van vermogen

  • De Stichting heeft geen winstoogmerk.
  • Beheer en besteding van het vermogen van de Stichting is conform de statuten opgedragen aan het bestuur van de Stichting.
  • Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
  • Besteding van de geldmiddelen is uitsluitend ten bate van de doelstelling van de Stichting.