Opgave legging stolpersteine & lustrumviering 20 maart 2024

    Via het keuzemenu hieronder kunt u zich opgeven voor het leggen van Stolpersteine op 20 maart en/of lustrumviering. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

    OPGEVEN KAN TOT UITERLIJK 16 MAART 2024


    Kruist u het vakje/de vakjes aan welke voor u van toepassing zijn.