Docenten uit het basisonderwijs, het voorgezet onderwijs en het Vmbo waren aanwezig tijdens de informatieve bijeenkomst van de stichting Stolpersteine-Rijssen, die maandag 20 mei 2019 gehouden werd in het Rijssens Museum.

Voorzitter Arnold te Wierik was blij met de komst en de interesse van de leerkrachten. “We willen met name de mensen uit het onderwijsveld graag informeren over wat we als stichting willen, wat onze doelen zijn. Niet alleen het leggen van struikelstenen voor Joodse Rijssenaren en verzetsstrijders voor wie geen persoonlijk graf is, maar ook de opgroeiende generatie doorgeven wat er gebeurd is en dat zoiets verschrikkelijks nooit meer gebeuren mag.”

De stichting wil samen met de basisscholen, het voortgezet onderwijs en het Vmbo, educatieve projecten ontwikkelen die de herinnering aan de Joodse gemeenschap en deze verzetsstrijders levend houden en ook een signaal geven voor de toekomst: wat er gebeuren kan als mensen tegen elkaar worden opgezet, als er ruimte geboden wordt voor antisemitisme, racisme en uitsluiting van groepen mensen. “Dat kunnen we alleen als de scholen met ons willen samenwerken. Er zijn tijdens de bijeenkomst al ideeën geopperd en daar gaan we verder mee aan de slag. We hopen binnenkort te starten met een werkgroep educatie. Van belang is dat het verhaal verteld wordt, passend bij het niveau van de leerlingen en op een aansprekende manier. Vanuit het onderwijs weet men het beste hoe dat gedaan moet worden.”

Eveneens aanwezig waren onder andere wethouder Ben Beens, de gemeente via haar beleidsambtenaren, ViaVie Welzijn, de Slotman van der Mijl stichting en het Comité Herdenkingen.